2012-04-30 20:29:58 {if $locale=="pl"}{literal} Oferta dla sponsorów. {/literal}{else}{literal} Call for sponsors {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jeśli chciałbyś ufundować nagrody dla laureatów kolejnej edycji HSPL lub wspomóc tę inicjatywę w jakiś inny sposób, to skontaktuj się z nami: konkurs(at)spoj(kropka)pl. {/literal}{else}{literal} If you would like to fund prizes for the winners in the next edition of HSPL or help us in some other way please contact us: konkurs(at)spoj(dot)pl. {/literal}{/if}

2012-03-15 14:39:56 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Marcin Smulewicz. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Marcin Smulewicz. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2 Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3 Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4 Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
5 Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Aleksander Kramarz, 7 Mojmir Mutny, 8 Armen Vardanyan, 9 Arkadiusz Wróbel, 10 Mario Lipovsky , 11 Nikola Klipa, 12 Adam Szady, 13 Andrej Hoos, 14 Slobodan Ilkic, 14 Predrag Ilkic, 16 Krzysztof Papciak, 17 Michał Woś, 17 Rastislav Rabatin, 17 Marek Sommer, 20 Marek Wernikowski, 20 Tomasz Zwornicki, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Spojená škola Novohradská, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
2 Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
   (opiekun: Dusko Obradovic)
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
   (opiekun: Małgorzata Piekarska)
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekun: Czesław Drozdowski)
5 Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
   (opiekun: Andreasyan)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2 Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3 Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4 Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
5 Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Aleksander Kramarz, 7 Mojmir Mutny, 8 Armen Vardanyan, 9 Arkadiusz Wróbel, 10 Mario Lipovsky , 11 Nikola Klipa, 12 Adam Szady, 13 Andrej Hoos, 14 Slobodan Ilkic, 14 Predrag Ilkic, 16 Krzysztof Papciak, 17 Michał Woś, 17 Rastislav Rabatin, 17 Marek Sommer, 20 Marek Wernikowski, 20 Tomasz Zwornicki, more ...

Top 5 schools:

1 Spojená škola Novohradská, Slovakia
   (coach: Ondrej Demáček)
2 Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
   (coach: Dusko Obradovic)
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
   (coach: Małgorzata Piekarska)
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (coach: Czesław Drozdowski)
5 Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
   (coach: Andreasyan)

more ...

{/literal}{/if}

2012-03-14 21:00:18 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w konkursie {/literal}{else}{literal} Contest prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Dla 20 najlepszych uczestników mamy między innymi roczne licencje na nowe pakiety Mathematica 8. Zobacz na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

Top 20 users will receive the Mathematica 8 For Students software - have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2012-03-13 19:13:56 {if $locale=="pl"}{literal} Archiwum zadań {/literal}{else}{literal} Problems archive. {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadanie są dostępne w archiwum - można nadsyłać zgłoszenia. {/literal}{else}{literal} Just to remind you: all the HSPL problems are available for solving at Problems archive.{/literal}{/if}

2012-03-13 16:59:13 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Damir Ferizovic, Robert Janczewski, Przemek Komosa, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Duško Obradović, Piotr Turek, Yandry Perez. {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition, namely: Damir Ferizovic, Robert Janczewski, Przemek Komosa, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Duško Obradović, Piotr Turek, Yandry Perez. Thank you very much! {/literal}{/if}

2012-03-12 20:06:48 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że rozwiązując zadania mieliście okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązań oraz do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you have had a bit of fun solving problems and you have mastered new skills during the competition. Please, share the solutions at the contest forum. We will be also grateful for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2012-03-05 18:02:04 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the contest {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień konkursu. Zgłoszenia do zadanie Speedway są od teraz testowane na wszystkich 7 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the contest. Starting with today, submissions to Speedway problem are tested on all 7 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 7 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2012-02-27 13:10:37 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec czwartej serii przesunięty {/literal}{else}{literal} The end of the 4th series forwarded {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań IV serii zadań został przesunięty o tydzień do poniedziałku dwunastego marca 2012. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Monday, March 12. {/literal}{/if}

2012-01-23 18:00:29 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatnia seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The last series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Czwarta seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Cztery zadania można już rozwiązywać, ostatnie będzie dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Forth problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Four problems are already available for solving! The last one will be available within a week. {/literal}{/if}

2012-01-10 18:24:34 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki trzeciej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 3rd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym trzeciej serii zajęli:

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2. Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3. Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
5. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (opiekun: Dusko Obradovic)
2. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Małgorzata Piekarska)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już, czwartej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2. Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3. Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
5. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (coach: Dusko Obradovic)
2. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (coach: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Małgorzata Piekarska)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the last, fourth contest problem set! {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.