2013-03-20 22:27:14 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Tomasz Rewak. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Tomasz Rewak. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Polska
2 Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja
3 Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
4 Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Polska
5 Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska

Paweł Szewczyk, 7 Ivan Stošić, 8 Nikola Klipa, 9 Wojciech Orzechowski 10 Marko Stankovic, 11 Mirela Mirosavljevic, 12 Artur Grochowski, 12 Konrad Piękoś, 14 Arkadiusz Wróbel, 15 Nikola Mastilović, 16 Paweł Jankowski, 17 Slobodan Ilkic, 18 Mateusz Sokołowski, 19 Jakub Stanecki, 20 Albert, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
   (opiekun: Duško Obradović)
2 Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
   (opiekun: Anna Beata Kwiatkowska)
3 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Polska
   (opiekun: Daniel Kuśka)
4 Spojená škola Novohradská, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
5 Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
   (opiekun: Marija Cvetkovic)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Poland
2 Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia
3 Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
4 Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Poland
5 Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland

Paweł Szewczyk, 7 Ivan Stošić, 8 Nikola Klipa, 9 Wojciech Orzechowski 10 Marko Stankovic, 11 Mirela Mirosavljevic, 12 Artur Grochowski, 12 Konrad Piękoś, 14 Arkadiusz Wróbel, 15 Nikola Mastilović, 16 Paweł Jankowski, 17 Slobodan Ilkic, 18 Mateusz Sokołowski, 19 Jakub Stanecki, 20 Albert, more ...

Top 5 schools:

1 Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
   (Coach: Duško Obradović)
2 Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
   (Coach: Anna Beata Kwiatkowska)
3 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Poland
   (Coach: Daniel Kuśka)
4 Spojená škola Novohradská, Slovakia
   (Coach: Ondrej Demáček)
5 Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
   (Coach: Marija Cvetkovic)

more ...

{/literal}{/if}

2013-03-20 21:38:51 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Damir Ferizovic (k_amtrix), Robert Gerbicz (gerrob), Robert Janczewski (skalar), Michał Koperkiewicz (kopringo), Adrian Kosowski (adrian), Duško Obradović (odule), Yandry Perez (yandry), Paweł Pieniążek (anonim), Piotr Turek (turu). {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition. Special thanks go to: Damir Ferizovic (k_amtrix), Robert Gerbicz (gerrob), Robert Janczewski (skalar), Michał Koperkiewicz (kopringo), Adrian Kosowski (adrian), Duško Obradović (odule), Yandry Perez (yandry), Paweł Pieniążek (anonim), Piotr Turek (turu). Thank you very much! {/literal}{/if}

2013-03-20 21:32:32 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki czwartej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}
Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym czwartej serii zajęli:

1. Konrad Piękoś Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, Polska
2. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Polska
3. Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Polska
4. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja

Najlepsze trzy szkoły w czwartej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (opiekun: Duško Obradović)
2. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Polska
 (opiekun: Daniel Kuśka)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie do samego końca rywalizacji. {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Konrad Piękoś Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, Poland
2. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Poland
3. Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Poland
4. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (Coach: Duško Obradović)
2. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (Coach: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Poland
 (Coach: Daniel Kuśka)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants who competed to the end of the contest! {/literal}{/if}

2013-03-20 21:13:58 {if $locale=="pl"}{literal} Archiwum zadań {/literal}{else}{literal} Problems archive. {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadania konkursowe są dostępne w archiwum - tam można nadsyłać zgłoszenia. {/literal}{else}{literal} Just to remind you: all the HSPL problems are available for solving at Problems archive.{/literal}{/if}

2013-03-20 14:15:34 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zgodnie z zapowiedzią w treści zadania, wszystkie zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione dla zmienionych danych testowych. {/literal}{else}{literal} According to the problem formulation all datasets has been slightly modified and all submissions rejudged. {/literal}{/if}

2013-03-11 20:48:57 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzięję, że mieliście satysfakcję rozwiązując zadania, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane do 25 marca. Tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązania zadań z IV serii. Zachęcamy również do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available till March 25. Please, share the solutions of the 4th problem set series. We will be also grateful for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2013-02-27 10:23:35 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Cherries Sharing {/literal}{else}{literal} Cherries Sharing submissions rejudged {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Ze względu na istotny błąd w danych testowych wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Cherries Sharing zostały ponownie ocenione. Błąd został dostrzeżony przez uczestnika z Classical Academy High School: Andrew Buss (theboos). Dziękujemy za pomoc. {/literal}{else}{literal} Due to a serious bug in the test data all submissions to Cherries Sharing problem have been rejudged. The bug has been reported by Andrew Buss (theboos) from Classical Academy High School - thank you. {/literal}{/if}

2013-02-20 14:19:49 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge again {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Ze względu na istotny błąd w programie sprawdzającym wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione. Nie będą one liczone do limitu 100 zgłoszeń na uczestnika. {/literal}{else}{literal} Due to a serious bug in the judge program all submissions to Ice sliding race problem have been rejudged. They will not be counted to the 100 submissions per user limit. {/literal}{/if}

2013-02-18 18:18:06 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu przesunięty {/literal}{else}{literal} The end of the contest forwarded {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań IV serii zadań został przesunięty o tydzień do poniedziałku jedenastego marca 2013; Ranking dla 4 serii został zaktualizowany. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Monday, March 11. The ranks system has been updated. {/literal}{/if}

2013-02-16 16:42:36 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione. {/literal}{else}{literal} All submisssions to Ice sliding race problem have been rejudged. {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.